لوله کوارتز با درصد خلوص بالا در ابعاد وقطر های مختلف

لوله کوارتز با در صد خلوص بالا یکی از جذاب ترین ویژگی های شیشه کوارتز ضریب انبساط حرارتی بسیار کم آن (CTE) است. مقدار CTE متوسط برای شیشه کوارتز در حدود ۵-۷ / ۵٫۰- درجه سانتیگراد بسیار بار کمتر از سایر مواد معمول است. برای چشم انداز این موضوع ، ادامه مطلب…