quarzt

لوله کوارتز با درصد ۹۹/۹۹۹ % در ابعاد وقطر های مختلف

Previous Next لوله کوارتز با در صد خلوص ۹۹/۹۹۹۹ درصد یکی از جذاب ترین ویژگی های لوله کوارتز ضریب انبساط حرارتی بسیار کم آن (CTE) است. مقدار CTE متوسط برای شیشه کوارتز در حدود ۵-۷ / ۵٫۰- درجه سانتیگراد بسیار بار کمتر از سایر مواد معمول است. برای چشم انداز ادامه مطلب…

Open chat