تماس با ما

آدرس :تهران ،شهریار نرسیده به میدان بسیج بلواررسول اکرم کوچه سروش پ۸

تلفن های تماس :

۰۲۱۶۵۲۹۳۶۹۰

۰۹۱۲۶۶۲۷۰۲۹

۰۹۱۲۴۲۲۳۴۹۲


لطفا از سایت دیگر ما بازدید کنید

http://www.quartzglass.ir

sicientific quartz glass blowing